Referat fra Generalforsamlingen og årsberetning 2019

MIKVEN referat fra generalforsamling 2019Mi venner arsbereetning 2019